Corona: Lees de maatregelen die we bij Flevotunes nemen i.v.m. het Coronavirus.

Corona maatregelen

Update 8 maart 2021: Wij zijn weer geopend je kan je weer aanmelden voor muziekles.

Avond klok

Door invoering van de avondklok zullen wij onze lessen tot uiterlijk 20:30 duren zodat iedereen nog tijd heeft om naar huis te gaan.

Maatregelen

Wij zullen de regels die van toepassing zijn op de leerlingen/begeleiders hieronder vermelden. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze regels gaat houden; uitzonderingen kunnen we niet toestaan. De 1,5 meter regels zullen wellicht maanden gaan duren. Deze periode zullen we allemaal alert moeten blijven om deze regels na te leven.

De lesruimtes:
De opstelling zal daar waar nodig veranderd worden zodat een afstand van 1,5 meter gegarandeerd is. De leerling neemt als eerste achter in de lesruimte plaats, de leerkracht als tweede. Op deze manier kan de leerkracht aan het eind van de les kijken of er ruimte is om de school te verlaten. Begeleiders mogen niet mee naar de les. Ook duo lessen kunnen geen doorgang vinden.

De wachtruimte:
De wachtruimte zal zolang de 1,5 meter regels gelden niet gebruikt mogen worden om te gaan zitten. Ouders/begeleiders en leerlingen die te vroeg zijn, dienen allemaal buiten de school te blijven wachten. Neem daar ook voldoende afstand van elkaar. De leerkracht zal naar buiten komen om een leerling te halen en weer terug te brengen. Dan kunnen er eventuele zaken met ouders/begeleiders besproken worden.

Het toilet:
Voorkom gebruik van het toilet door voor het naar de school toekomen, eerst thuis nog een laatste bezoek aan het toilet te brengen. Indien toch gebruik van het toilet moet worden gemaakt, dan verzoeken wij u om de nodige hygiënische maatregelen in acht te nemen.

De lestijden:
Normaal beginnen de lessen op het hele en op het halve uur.
Het kan voorkomen dat we bepaalde lessen 15 minuten verschuiven om een verdeling van ‘verkeer’ te krijgen. De leerkracht deelt dit uiteraard aan u mede.

Kort samengevat:
De leerling wacht buiten de school op de leerkracht. De leerling gaat alleen (en gevolgd door de leerkracht) naar de lesruimte. Aan het eind van de les controleert de leerkracht of er niet mensen in de algemene ruimtes lopen. Als deze vrij is lopen de leerkracht en de leerling naar buiten.
Uiteraard is dit allemaal ‘niet normaal’ en allemaal ‘even wennen’. Maar alleen door het strikt na te leven kunnen we weer lessen aanbieden. We hopen op uw aller begrip.