Lesvoorwaarden

lesvoorwaarden Flevotunes

  • Je betaalt vooraf per blok van vier lessen geen jaar contract.
  • De betalingen worden contant voldaan tenzij anders overeengekomen wordt met de docent.
  • Lessen worden in principe iedere week gevolgd.
  • Bij de vierde les wordt tevens het aankomend blok betaald,en de data voor de komende vier lessen met de leerkracht besproken en vastgelegd. In de vastgestelde data kan geen verandering meer worden aangebracht.
  • Omdat wij per vier lessen werken dient een lesblok afgemaakt te worden restitutie van overgebleven lessen is niet mogelijk.
  • Bij ziekte of verhindering van de cursist kan de les binnen redelijk termijn ingehaald worden. Overleg dit met de docent of neem contact op met de administratie. (036-5231455) Indien dit niet gebeurt zal deze les verloren zijn.
  • In geval van ziekte en/of afwezigheid van de docent worden de lessen niet in rekening gebracht maar door geschoven naar de eerst volgende les afspraak. Dit doen wij om de les kwaliteit voor de cursist te waarborgen.