Privacy verklaring

Privacy verklaring van Flevotunes BV, Almere.

Flevotunes BV is de naam van het bedrijf welke als ‘muziekschool Flevotunes’ bekend is op de Palmpolstraat 63-65 te Almere.
Het ter beschikking stellen van ruimtes aan leerkrachten en leerlingen is een hoofdactiviteit van Flevotunes. De betrokken docenten en leerlingen dienen te weten wanneer een les plaats vindt. Teneinde dit naar behoren te kunnen doen hebben wij gegevens nodig van de betrokkenen.
De benodigde gegevens zijn naam, voornaam, telefoonnummer en emailadres.
De naam en voornaam worden in het gemaakte lesrooster vertoond. Om mensen te kunnen mededelen dat lessen uitvallen is een telefoonnummer en of emailadres nodig.
Op gezette tijden gebruiken wij het emailadres ook om nieuws rondom Flevotunes te verspreiden. U kunt altijd laten weten of u deze nieuwsbrief liever niet ontvangt.
Flevotunes zal de gegevens alléén voor boven genoemd doeleinde gebruiken.
Na beëindigen van de lesovereenkomst bewaren wij de gegevens zo lang nodig is om een verantwoorde boekhouding te kunnen voeren. Gewoonlijk is dit een periode van 7 jaar.
Buiten de medewerkers van Flevotunes heeft niemand toegang tot de gegevens.